Page 114 - kamu hasbir2

Basic HTML Version

108
30596-00
Parsiyel Splenektomi
30596-01
Splenorafi
30597-00
Splenektomi
30600-00
Travmatik Diyafragmatik Herni Onarımı
30601-00
Diyafragmatik Herni Onarımı, Abdominal Yaklaşım
30601-01
Diyafragmatik Herni Onarımı, Torasik Yaklaşım
30602-00
Portokaval Şant Yerleştirilmesi
30603-00
Mezokaval Şant Yerleştirilmesi
30605-00
Splenorenal Şant Yerleştirilmesi
30606-00
Stapler Üzerinden Özefajiyal Transeksiyon
30606-01
Gastrik Varislerin Sık Dikişi
30609-00
Femoral Herni Laparoskopik Onarımı, Tek Taraflı
30609-01
Femoral Herni Laparoskopik Onarımı, İki Taraflı
30609-02
İnguinal Herni Laparoskopik Onarımı, Tek Taraflı
30609-03
İnguinal Herni Laparoskopik Onarımı, İki Taraflı
30614-00
Femoral Herni Onarımı, Tek Taraflı
30614-01
Femoral Herni Onarımı, İki Taraflı
30614-02
İnguinal Herni Onarımı, Tek Taraflı
30614-03
İnguinal Herni Onarımı, İki Taraflı
30615-00
İnkarsere, Tıkalı veya Strangüle Herni Onarımı
30617-00
Umbilikal Herni Onarımı
30617-01
Epigastrik Herni Onarımı
30617-02
Linea Alba Hernisi Onarımı
30628-00
Perkütan Hidrosel Aspirasyonu
30631-00
Hidrosel Eksizyonu
30635-00
Varikosel Onarımı
30641-00
Orşidektomi, Tek Taraflı
30641-01
Orşidektomi, İki Taraflı
30641-02
Testiküler Protez Yerleştirilmesi ile Birlikte
Orşidektomi, Tek Taraflı
30641-03
Testiküler Protez Yerleştirilmesi ile Birlikte
Orşidektomi, İki Taraflı
30644-00
Epididimotomi
30644-01
Spermatik Kord Eksplorasyonu
30644-02
Vas Deferens Ligasyonu
30644-03
Spermatik Kord Ligasyonu